: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ30/8/2531 : :


แพน
ชื่อ-นามสกุล : 
ธนากรณ์  เขียวสด
ชื่อเล่น : 
แพน
วันเกิด : 
30 ส.ค. 2531
อายุ : 
24
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
tanakornPan@gmail.com
Homepage : 
http://www.facebook.com/nakamura.odbc
ที่อยู่ : 
59/1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร
อำเภอ : 
เมืองสกลนคร
จังหวัด : 
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : 
47000
โทรศัพท์ : 
0807499285
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ที่ทำงาน : 
ฝ่ายเทคโนโลสารสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
งานอดิเรก : 
เล่นแบตมินตัน